Emerytura z drugiej kieszeni

Dziennik úˇdzki, Czwartek, 30 listopada 2006, Emerytura z drugiej kieszeni

W czwartkowym wydaniu dziennika mo┐emy dowiedzieŠ siŕ wiŕcej o problemie z ZUS. jest tu rozmowa z prof. Markiem Gˇr▒, ekonomist▒ z SGH w Warszawie i wspˇ│twˇrc▒ reformy systemu emerytalnego.

Ministerstwo pracy chce, by ZUS odpowiada│ za wyp│atŕ oraz zarz▒dza│ pieniŕdzmi z otwartych funduszy emerytalnych. To nie jest sensowna propozycja. Te pieni▒dze mog│yby byŠ wyp│acane za poÂrednictwem ZUS, natomiast nie powinien on nimi zarz▒dzaŠ, bo nie ma takich kompetencji. Mo┐na na przyk│ad kazaŠ tej instytucji krŕciŠ filmy fabularne i pewnie mog│aby naj▒Š do tego ludzi, tylko po co? Tak samo nie ma sensu, by zarz▒dza│a pieniŕdzmi z otwartych funduszy.

Dalej czytamy: Nie ma na Âwiecie takich politykˇw, ktˇrzy by nie ulegli pokusie ponad setki miliardˇw, ktˇre mo┐na wykorzystaŠ wbrew interesowi ubezpieczonych.

Ludzie uwa┐aj▒, ┐e firma publiczna jest bezpieczniejsza, bo wiedz▒, ┐e jak zabraknie pieniŕdzy, to tak zwane pa˝stwo do│o┐y. Ale zapominaj▒, ┐e do│o┐y z ich w│asnych kieszeni i ┐e to siŕ nie op│aca. Trzeba uciekaŠ od wszelkich publicznych form zarz▒dzania pieniŕdzmi.

Authors
Top