Grupa TP liderem filantropii

Grupa TP zosta│a zwyciŕzc▒ pierwszego w Polsce konkursu “Liderzy Filantropii 2007” otrzymuj▒c w nagrodŕ statuetkŕ “Filantropa 2007”. Ranking bra│ pod uwagŕ wielkoŠ kwot, jakie firmy przekaza│y w 2006 roku z wypracowanych wczeÂniej zyskˇw na cele dobroczynne.

Decyzja o przeznaczeniu czŕÂci zyskˇw na cele dobroczynne jest corocznie podejmowana przez udzia│owcˇw, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na zasadach dobrowolnoÂci rezygnuj▒ oni z czŕÂci zyskˇw pozostawiaj▒c je spo│ecznoÂci, w ktˇrej firma prowadzi dzia│alnoŠ. W 2006 roku udzia│owcy podjŕli uchwa│ŕ o przekazaniu na cele charytatywne blisko 25 mln z│.

Read more »

Tags , , , ,

Related posts

Top