Noc z Harrym i ksiŕciem Pˇ│krwi

Nowiny, 30 styczenia 2006, Noc z Harrym i ksiŕciem Pˇ│krwi

Ksiŕgarnia “Libra” w Rzeszowie jedyna w Polsce podpisa│a umowŕ partnersk▒ ze s│ynnym koncernem Bertelsmann Media, najwiŕkszym na Âwiecie wydawc▒ i dystrybutorem ksi▒┐ek.

Bŕdzie sporo nowoÂci i prezentˇw dla czytelnikˇw – zaprasza Zygmunt Žliwa, szef firmy ksiŕgarsko – wydawniczej “Libra. – W bliskiej przysz│oÂci bŕdzie mo┐na wpisywaŠ siŕ w naszej wspˇlnej ksiŕgarni do klubu “Žwiat Ksi▒┐ki”, a to m.in. umo┐liwi kupowanie atrakcyjnych ksi▒┐ek z du┐ym rabatem. Niezale┐nie od tego, co jaki czas na ka┐d▒ osobŕ przynale┐n▒ do klubu bŕd▒ czeka│y niespodzianki – dodaje.
Ksiŕgarnie “Žwiat Ksi▒┐ki” najczŕÂciej oferuj▒ unikalne poradniki, albumy, ksi▒┐ki historyczne, bogato ilustrowane s│owniki dla m│odych czytelnikˇw i leksykony.

Authors
Top